banner

Welkom op de website van de Hertogkids.

 

Wij zijn de jeugdafdeling van de ’s-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging (HFV).

Een keer in de maand komen we bijeen in het S.C.C. de Helftheuvel in Den Bosch.
Meestal op de tweede zaterdag van de maand, van 10 tot 12 uur.
Wat we daar doen?
Er wordt een onderwerp behandeld, er kan geruild worden, er zijn stockboeken waar je zegels voor je verzameling uit kunt zoeken en nog veel meer. Ook worden er excursies georganiseerd, onlangs nog naar het Museum voor Communicatie in Den Haag (zie de foto’s).

Ben je tussen 8 en 18 jaar en heb je interesse, kom dan een keer vrijblijvend kijken op een van onze ochtenden.

Op onze website vind je samenvattingen van behandelde onderwerpen, leuke artikeltjes over postzegels en veel meer dat met filatelie samenhangt.

Heb je vragen en / of leuke ideeën voor onze website, mail die dan naar ons, het adres is hertogkids@live.nl

Meld je aan op hertogkids@live.nl of kom gewoon eens vrijblijvend kijken op onze jeugdbijeenkomst in het cultureel centrum De Helftheuvel..

 

 

 

 

 

 

  Contact / Disclaimer /
<!--CheckStat Free 4.2 Begin-->
<!--LET OP: De teller zal worden verwijderd indien-->
<!--aanpassingen zijn gemaakt aan deze code of-->
<!--wanneer het icoon niet zichtbaar is op de site.-->
<script type="text/javascript" language="javascript">
function checkstat(a,v){var set=new Array();if(typeof v=="string")
{set[0]=parseInt(v.substring(0,1))}else{set[0]=(v==3||v==4)?0:1}
var jv,sz,sc,i;js="";var td=new Date();var tm=td.getTime();
var s=screen;var d=document;var l="http://checkstat.nl/cgi-bin/";
var lo=d.URL;var n=navigator;var re=typeof(top.document)=="object"?
top.document.referrer:d.referrer;for(i=0;i<=5;i++)
{d.write('<script language="javascript1.'+i+'">js="'+i+'"<\/script>')}
if(js>=1){jv=n.javaEnabled()?"y":"n"}if(js>=2){sz=s.width+"*"+s.height;
sc=n.appName.substring(0,9)=="Microsoft"?s.colorDepth:s.pixelDepth;}
var ar="&location="+escape(lo)+"&screensize="+sz+"&screencolors="+sc+
"&javascript=1."+js+"&java="+jv+"&referrer="+escape(re)+"&time="+tm;
if(set[0]){d.write('<a target=_blank href="'+l+'show.cgi?'+a+
'"><img nosave name=icon width=19 height=19 border=0 alt="CheckStat" '+
'src="'+l+'count.cgi?'+a+ar+'"><\/a>')}else{d.write('<img width=1 '+
'height=1 src="'+l+'count.cgi?'+a+ar+'">')}}checkstat('kids','110')
</script><noscript>
<a href="http://checkstat.nl/cgi-bin/show.cgi?kids"
target=_blank><img name=icon width=19 height=19
src="http://checkstat.nl/cgi-bin/count.cgi?kids"
border=0 alt=CheckStat></a></noscript>
<!--CheckStat Free 4.2 End-->